Quizoom

Kako lahek plen hekerjev ste?

Začnite test
Quizoom

Kibernetska tveganja ...

… so na samem vrhu lestvice globalnih tveganj. So ena izmed najpogostejših tveganj po oceni vodilnih mednarodnih organizacij.
… so zanemarljivo nizka v primerjavi z drugimi tveganji.
… niso zanemarljiva, se krepijo, a so pred njimi še okoljska, politična in ekonomska tveganja.
Quizoom

Katera vrsta škode v primeru kibernetskega napada navadno najbolj prizadene podjetja?

Škoda na opremi.
Informacijska škoda zaradi izgube velike količine podatkov.
Škoda zaradi izgube ugleda.
Quizoom

Kaj je phishing?

Kibernetski napad, pri katerem napadalec pošlje e-mail s fotografijo ribice v prilogi.
Kibernetski napad s podvodno masko.
Vrsta kibernetskega napada s krajo podatkov.
Quizoom

Kakšna je doslej največja znana finančna škoda kibernetskega napada, ki se je zgodil v Sloveniji?

Med 1.000 € in 2.000 €.
Okoli 29.000 €.
Med 35.000 € in 40.000 €.
Quizoom

Najšibkejši člen v kibernetskem svetu so:

nezaščiteni računalniki.
uporabniki interneta in drugih omrežnih naprav.
zastarela infrastruktura informacijskih sistemov.
Quizoom

Direktor zaposlenemu pošlje mail, v katerem napiše, da nujno potrebuje nakazilo določenega zneska denarja na tekoči račun, ki ga navede v sporočilu. Kakšen je v tem primeru pravilen odziv?

Naslovnik s sporočilom seznani računovodstvo, ki preveri pravilnost podatkov in nakaže denar.
Naslovnik sporočila stvar dodatno preveri, v vsakem primeru pa pridobi dodatno potrditev direktorja.
Naslovnik uredi nakazilo v roku 24-ih ur.
Quizoom

Na vidnem mestu v bližini vhoda v podjetje opazite neznan USB ključek. Kako ravnate?

Ključka ne priklapljam v računalnik ali druge moje naprave.
Ključek vzamem in preverim, kaj je na njem.
Ključek vzamem, preverim, kaj vsebuje in skušam poiskati njegovega lastnika.
Quizoom

Z izrazom dvostopenjska potrditev označujemo:

preverjanje prisotnosti zaposlenega na delovnem mestu z dvema sistemoma.
potrjevanje gesla na dveh različnih napravah, kar občutno zmanjša možnost za vdor v zasebno komunikacijo.
pridobitev odobritve za poslovno odločitev pri direktorju in njegovem namestniku.
Quizoom

Kako se najbolje zaščitite pred kibernetskimi tveganji?

Za to poskrbi IT ekipa, ki sledi trendom na tem področju.
Z zaščito in posodabljanjem programske opreme in stalnim izobraževanjem zaposlenih.
Z namestitvijo avtivirusnega programa na vse procesne enote.
Loading…