Quizoom

Bi lahko delali kot zavarovalni zastopnik?

Začnite test
Quizoom

Zavarovanec je sklenil avtomobilsko zavarovanje. Kaj vse morate izročiti zavarovancu?

(možnih je več pravilnih odgovorov)

Potrdi
Zavarovalno polico.
Zavarovalne pogoje.
Informativni izračun.
Svojo vizitko.
Prospekt z več informacijami.
Quizoom

Zavarovancu morate pojasniti, kaj pomeni zavarovanje doma na novo vrednost. Kateri odgovor bo pravi?

Če se uniči zavarovani predmet, zavarovalnica povrne znesek, ki je enak novi vrednosti zavarovanega predmeta.
Če se uniči zavarovani predmet, zavarovalnica pri obračunu škode upošteva tudi zastarelost oziroma amortizacijo zavarovanega predmeta.
Quizoom

Zakaj bi zavarovancu svetovali sklepanje kombinacij delnega kaska in ne le splošni kasko?

Pri delnem kasku ni odbitne franšize, dogovorjene pri splošnem kasku.
V primeru škode ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska.
Ni povsem enakega kritja.
Vsi trije odgovori so pravilni.
Quizoom

Kako dobro poznate zavarovalniške izraze. Kateri izraz od naštetih se uporablja tudi v zavarovalništvu?

Vertigo.
Regres.
Granulacija.
Quizoom

Zavarovanec ima dvonadstropno hišo na poplavnem območju, kjer je v preteklosti voda že večkrat narasla. Poplava bi mu ogrozila zgolj pritličje največ do višine enega metra. Kaj bi svetovali zavarovancu?

Zavarovanje na prvi riziko.
Zavarovanje na zavarovalno vsoto.
Quizoom

Koliko odstotkov bonusa predstavlja en premijski razred?

Ko zavarovanec sklene zavarovanje, začne s 14. premijskim razredom, ki pomeni 0 % bonusa. Če je brez škode, vsako leto pridobi en premijski razred. Veste, koliko odstotkov bonusa prinese vsako leto brez škode?

2 %
5 %
10 %
Quizoom

Zavarovanec odhaja na trimesečno potovanje po Aziji. Katero zavarovanje mu boste ponudili?

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco.
Turistično zavarovanje.
Quizoom

Vsak zavarovalni zastopnik mora imeti dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Kdo izda to dovoljenje?

Agencija za zavarovalni nadzor.
Slovensko zavarovalno združenje.
Zavarovalnica.
Quizoom

Ali morate za delo zavarovalnega zastopnika v Zavarovalnici Triglav imeti status samostojnega podjetnika?

Da.
Ne.
Loading…