Quizoom

Poznate pravila varnega prečkanja železniških tirov?

Začnite test
Quizoom

Kolikšna je zavorna pot vlaka ob hitrosti 100 km/h?

Približno en kilometer.
Približno 800 metrov.
Približno 380 metrov.
Quizoom

Na kaj opozarja prometni znak?

Da je prehod, zavarovan z andrejevim križem, oddaljen 240 metrov.
Na bližino železniškega prehoda z zapornicami ali polzapornicami.
Da je prehod z zapornicami ali polzapornicami oddaljen 160 metrov.
Quizoom

Kako ravnate, ko ob cesti zagledate ta prometni znak?

Opazujem, kako se vedejo drugi udeleženci v prometu, in se ravnam po njih.
Ustavim vozilo in se prepričam, ali je prečkanje železniške proge varno.
Peljem naprej, saj me semaforizacija ni opozorila na prihod vlaka.
Quizoom

Kako ravnate, ko se z vozilom približujete železniškemu prehodu?

Ker svetlobna signalizacija, ki naznanja prihod vlaka, ne utripa, nadaljujem pot.
Pot nadaljujem, ne da bi zmanjšal hitrost.
Vozilo upočasnim ter skrbno opazujem dogajanje na železniški progi in prometno signalizacijo.
Quizoom

V katerem primeru obvezno ustavite pred nivojskim železniškim prehodom?

Pravilnih je več odgovorov, končno izbiro potrdite s klikom na gumb "Potrdi".

Potrdi
Če pogled s ceste na železniško progo ni pregleden, na primer zaradi objektov, rastlinja ali vremenskih razmer.
Če se zapornice ali polzapornice spuščajo ali pa so že spuščene.
Če promet na prehodu ustavlja pooblaščeni železniški delavec.
Quizoom

Ali lahko obvozite zapornice, ki se bodo vsak čas začele spuščati?

Da, ker imam dovolj hiter avto.
Ne, ustavim avto in počakam, da vlak odpelje mimo.
Da, ampak samo, ko se prepričam, da bom hitrejši od vlaka.
Loading…