Quizoom

Bi danes še naredili vozniški izpit?

Začnite test
Quizoom

Kako ravna voznik rdečega osebnega avtomobila, ki želi zapustiti krožno križišče?

Pred modrim osebnim avtomobilom zapelje na izvoz iz krožnega križišča.
Odpelje še en krog, ker ne more varno zapustiti krožnega križišča.
Na notranjem prometnem pasu ustavi in zapusti krožno križišče za modrim osebnim avtomobilom.
Quizoom

Zvočne in svetlobne opozorilne znake smete uporabljati:

Pravilnih je več odgovorov.

Potrdi
Kadar pozdravljate prijatelje.
Kadar opazite policijsko patruljo in opozarjate nanjo.
Kadar ste ogroženi sami ali kdo drug.
Pri prehitevanju zunaj naselja.
Quizoom

Kaj od naštetega stori voznik, če zaradi okvare vozila obstane v predoru na avtocesti?

Pravilnih je več odgovorov

Potrdi
Ugasne motor.
Ključe pusti v ključavnici.
Umakne se na varno.
Quizoom

Ali sme voznik zelenega osebnega avtomobila zapustiti krožno križišče, kot je prikazano na sliki?

Sme, ne glede na okoliščine.
Sme, saj ima izvoz dva prometna pasova.
Ne sme.
Sme, vendar mora ustaviti in počakati, da rdeči osebni avtomobil odpelje.
Quizoom

Ali smete za vožnjo motornih vozil na območju Republike Slovenije uporabljati mednarodno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji?

Da, saj je dokument izdala pristojna organizacija.
Da, saj je bilo izdano na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja.
Da, saj vsebuje vse podatke o veljavnih vozniških kategorijah.
Ne.
Quizoom

Kje velja omejitev hitrosti, določena s prometnim znakom na sliki?

Na vseh cestah v naselju.
Samo na cesti, na kateri je postavljen.
Quizoom

Približujete se križišču. Zaradi razvrščanja želite zapeljati na drug prometni pas, ki pa je zaseden z vozili. Kaj od naštetega pride v poštev v takšni situaciji?

S spremembo hitrosti skušate najti primeren trenutek za premik.
Menjavo pasu izvedete po sistemu zadrge.
Ustavite in počakate, da se prometni pas, na katerega želite zapeljati, sprosti.
Quizoom

Približujete se izvozu iz krožnega križišča. Ali lahko nadaljujete vožnjo, kot je prikazano na sliki?

Da, če na notranjem prometnem pasu ni vozil.
Da, če na uvozu ni vozil.
Ne, v nobenem primeru.
Quizoom

Kdaj morate ustaviti pred prehodom za pešce, ki ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in ga ne ureja policist?

Vedno, tudi če v bližini ni pešcev, saj nikoli ne veste, kdaj lahko priteče kakšen otrok.
Vedno, kadar se pešci približujejo prehodu za pešce in so od njega oddaljeni manj kot dvajset metrov.
Če so pešci že na prehodu za pešce ali stopajo nanj.
Quizoom

Zakaj mora voznik modrega osebnega avtomobila, ki zavija na levo, zapeljati do sredine križišča in tam počakati na nasproti vozeča vozila?

Pravilnih je več odgovorov.

Potrdi
Zato, da lahko za njim zapelje v križišče čim več vozil.
Zato, da mu ni treba upoštevati desnega pravila.
Zato, da lahko kar najhitreje zapusti križišče.
Zato, da mu ni treba upoštevati pravila srečanja.
Loading…