Quizoom

Znate pravilno čez prehod za pešce?

Začnite test
Quizoom

Če na ulici ni označenega prehoda za pešce, vam je dovoljeno prečkanje kjerkoli. Drži ali ne drži?

Drži.
Ne drži.
Quizoom

Vozišče morate prečkati na prehodu za pešce, če je ta od vas oddaljen …

Manj kot 100 metrov.
Manj kot 150 metrov.
Manj kot 200 metrov.
Quizoom

V katerem primeru ne smete prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce? Možnih je več pravilnih odgovorov.

Potrdi
Če sta smerni vozišči fizično ločeni – avtocesta.
Če smerni vozišči loči neprekinjena ločilna črta.
Če je vozišče enosmerno.
Quizoom

Katera znana skupina se je fotografirala na prehodu za pešce in s tem pripomogla k prepoznavnosti prehoda, označenega z zebro?

Queen.
Abba.
The Beatles.
Quizoom

Na svetu obstajajo različni prehodi za pešce, ki jim je skupno, da so poimenovani po živalih. Po kateri živali izmed naštetih, pa se ne imenuje noben prehod za pešce?

Zebra.
Pelikan.
Lev.
Tukan.
Quizoom

Koliko znaša kazen, če ne prečkate prehoda za pešce v skladu s Zakonom o pravilih cestnega prometa?

40 evrov.
50 evrov.
60 evrov.
Quizoom

Koliko znaša kazen, če kot voznik avtomobila ne ustavite pešcu na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba?

120 evrov.
300 evrov.
500 evrov.
Quizoom

Ker vozite v koloni, ki se zaustavi, se z vozilom ustavite na prehodu za pešce. Ali je to dovoljeno?

Da, saj ne morete vplivati na kolono.
Da, saj je samo za nekaj sekund.
Ne.
Quizoom

Koliko metrov od prehoda za pešce lahko parkirate?

5 metrov oziroma več.
1 meter oziroma več.
Ni določene razdalje.
Quizoom

Preden prečkate prehod za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba, …

… pogledate levo, desno in prečkate cesto.
… pogledate levo, desno, levo in prečkate cesto.
… prečkate cesto.
Loading…