quizoom

Znani/neznani Triglav

Začni
quizoom

1. Jakob Aljaž je pred 123 leti kupil vrh Triglava. Ali veste, koliko je znašalo plačilo?

300 goldinarjev.
50 jajc.
1 goldinar.
quizoom

2. Prvi se je z meritvijo Triglava ukvarjal Janez Dizma Florijančič leta 1744. Ali veste, na koliko ga je izmeril?

2642 m.
2865 m.
3018,7 m
quizoom

3. Zabeležili smo 240-letnico prvega vzpona na Triglav 4 srčnih mož. Kdo pa je bila prva srčna dama, ki se je prva povzpela na Triglav, in to v krilu?

Rozalija Škantar.
Marija Štremfelj.
quizoom

4. Prva omemba Triglavskega ledenika sega v leto 1778. Ali veste, pod katerim imenom?

Modri sneg.
Zeleni plaz.
quizoom

5. Na Triglav se lahko povzpnete iz treh sosednjih dolin: Vrat, Kota in Krme. Pa veste, s katerega vrha se odpira najlepši razgled po teh treh dolinah?

S Triglava.
Z Jerebikovca.
S Škrlatice.
quizoom

6. Se je Triglavski ledenik v zadnjih šestdesetih letih razširil ali skrčil?

Skrčil.
Razširil.
quizoom

7. Ali je res, da imamo tudi v bližini Triglava Sfingo?

Da, to je težko osvoljivi steber v Triglavski severni steni.
Da. V Triglavski severni steni so našli egipčanski kipec sfinge iz druge polovice 3 tisočletja pred našim štetjem.
quizoom

7. Koliko smeti smo izpod Triglava v akciji #ocistimoledenik konec avgusta spravili v dolino?

1 vrečo.
380 kg.
Loading…