Quizoom

Kako dobro poznate pokojninski sistem v Sloveniji?

Začnite test
Quizoom

Denar za pokojnine današnjih upokojencev se zagotavlja:

iz državnih rezerv.
iz skladov, ki jih upravlja država.
iz neposrednih vplačil prispevkov delovno aktivnih.
Quizoom

Značilnost današnje družbe je?

Da se prebivalstvo stara.
Da razmerje med mladimi in starimi ostaja približno enako.
Da je prebivalstvo iz leta v leto mlajše.
Quizoom

Danes rojeni lahko pričakujejo, da bodo v primerjavi s tistimi, rojenimi pred 25. leti, živeli ...

najmanj leto in pol dlje.
najmanj šest let dlje.
najmanj deset let dlje.
Quizoom

Danes ima pri nas vsak peti prebivalec …

40 let ali več.
55 let ali več.
65 let ali več.
Quizoom

Od leta 2007 do leta 2017 se je število tistih, ki prejemajo starostno pokojnino, povečalo za …

20 tisoč.
60 tisoč.
110 tisoč.
Quizoom

Upokojil se bom čez nekaj let. Za mojo pokojnino bo ob moji upokojitvi vplačevalo:

več delovno aktivnih kot danes.
manj delovno aktivnih kot danes.
približno toliko delovno aktivnih kot danes.
Quizoom

Če se bom zanašal na starostno pokojnino, lahko pričakujem, da bo moj življenjski standard po upokojitvi …

približno enak kot v času delovne aktivnosti.
višji.
občutno nižji.
Quizoom

Pričakujem lahko, da se bo v prihodnje dejanska starost, ko ljudje odhajajo v pokoj …

zviševala.
zniževala.
ostaja približno enaka.
Quizoom

Kdaj je priporočljivo začeti dajati na stran za čas, ko bomo upokojeni?

Pri 30. letih.
Pri 40. letih.
Pri 50. letih.
Quizoom

Če začnem dodatno varčevati pri 40. letih in želim enako visoko dodatno pokojnino kot nekdo, ki je začel dodatno varčevati pri 30. letih, bom moral za to nameniti znesek, ki bo višji za …

20 odstotkov.
50 odstotkov.
100 odstotkov.
Loading…