Quizoom

Ste kos požaru?

Začnite test
Quizoom

Kako obsežen ogenj lahko še pogasite sami?

Ogenj, ki je zavzel površino do 2 m2.
Ogenj, ki je zajel bližnje predmete.
Ogenj, ki ga lahko pogasite z vedrom vode.
Quizoom

Kako se širi ogenj?

Na vse strani.
V ravnini in navzgor.
Od zgoraj navzdol.
Quizoom

S katerimi sredstvi lahko doma sami poskrbite, da hitreje odkrijete požar, ali preprečite, da bi bila škoda večja?

S pravilno nameščenim in vzdrževanim javljalnikom ogljikovega monoksida.
Z javljalniki požara, škropilniki in gasilnimi aparati.
Quizoom

Kaj predstavlja največjo grožnjo za življenje, ko se zgodi požar?

Dim in ogljikov monoksid.
Opekline.
Električni udar.
Quizoom

Kako se ob požaru zaščitite pred vdihovanjem ogljikovega monoksida?

Ne potrebujete posebne zaščite. Plin boste zaznali po značilnem vonju.
Odprete okna, da nastane prepih.
Na nos in usta si pridržite vlažno krpo ali robec ter čimprej zapustite stavbo.
Quizoom

Kaj naredite, ko ste poklicali gasilce?

Umaknete se v sobo, kjer ne gori, in počakate gasilce.
Poskrbite, da se vsi umaknete iz objekta, ter preverite, ali je intervencijska pot dostopna.
Kar se da hitro poberete vrednejše predmete in se umaknete na varno.
Quizoom

Za pridobitev gradbenega dovoljenja morate:

načrtovati gradnjo le iz ognjevarnih materialov.
predložiti elaborat o požarni varnosti.
določiti mesta, kjer se bodo nahajali gasilni aparati.
Quizoom

Katera toplotna izolacija je požarno varnejša?

Kamena ali steklena volna.
Stiroporna izolacijska fasada.
Quizoom

Vsak požar, četudi je šlo za začetni požar, ki ste ga pogasili sami, morate prijaviti policiji.

Drži.
Ne drži.
Quizoom

Koliko časa po požaru morate škodo prijaviti zavarovalnici?

Škodni primer zaradi požara morate prijaviti v treh dneh.
Za prijavo škode zaradi požara ni časovne omejitve.
Loading…