Quizoom

Kakšen smučar ste?

Začnite
Quizoom

Ali je prehitevanje na smučišču dovoljeno?

Ne, prehitevanje ni nikoli dovoljeno.
Da, če je smučar pred mano prepočasen, ga vedno lahko prehitim.
Da, prehitevanje je dovoljeno, če je dovolj prostora.
Quizoom

Kdo ima prednost na smučišču?

Hitrejši smučarji imajo prednost pred počasnejšimi.
Smučar, ki je spredaj, ima vedno prednost pred smučarji za njim.
Vsak smučar mora paziti, da ne zavije pred drugega smučarja, ki ga prehiteva.
Quizoom

Do katerega leta mora smučar uporabljati čelado?

Do 18. leta.
Do 14. leta.
Vedno.
Quizoom

Ali drži, da s svojim premoženjem odgovarjate za nastale poškodbe in škodo, če na smučišču povzročite nesrečo?

Ne.
Da.
Quizoom

Kdaj se šteje, da je smučar pod vplivom alkohola?

Na smučišču ne veljajo omejitve glede alkohola.
Mejna vrednost alkohola na smučišču je enkrat višja kot velja za vožnjo z avtomobilom.
Če ima smučar več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, se šteje, da je pod vplivom alkohola.
Quizoom

Ali potrebujete dodatno zdravstveno zavarovanje za smučanje v tujini, če imate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja?

Ne potrebujem, evropska kartica je dovolj.
Ne potrebujem, za vse stroške lahko zahtevam povračilo pri Zavodu za zdravstveno varstvo, tudi za helikoptersko reševanje.
Potrebujem, ker evropska kartica ne krije vseh stroškov.
Quizoom

Katero zavarovanje krije krajo smuči?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.
Turistično zavarovanje.
Nezgodno zavarovanje.
Nobeno.
Quizoom

Kaj pomeni znak na smučišču?

Križišče.
Prepovedano za smučarje.
Prepovedano puščanje smuči.
Loading…