Quizoom

Kako podrobno poznate svoja zavarovanja?

Odgovorite na vprašanja v testu in preverite, ali poznate pomen zavarovalniških izrazov in podrobnosti zavarovanj.

 

ZAČNI Z REŠEVANJEM TESTA
Quizoom

Zavarovalnina je ...

... znesek, ki vam ga izplača zavarovalnica ob nastopu zavarovalnega primera.
... znesek, ki ga plačate za zavarovanje.
... splošni izraz za vsa vplačila in izplačila.
Quizoom

Kaj je novonastalo stanje?

Nova bolezen, ki je v medicinski praksi prej še niso zasledili.
Stanje, ki nastopi v času zavarovalnega jamstva.
Stanje na računu potem, ko vam zavarovalnica izplača zavarovalnino.
Quizoom

Kaj je zavarovalno jamstvo?

Zaveza zavarovalnice, da bo ob izpolnitvi dogovorjenih pogojev izpolnila obveznosti do zavarovanca iz zavarovalne pogodbe.
Denar, ki ga mora imeti na računu zavarovanec, če se hoče zavarovati.
Obdobje, v katerem lahko zahtevate zavarovalnino.
Quizoom

Kaj je karenca?

Čas, v katerem zavarovalnica po dogodku izplača dogovorjeni znesek.
Strokovni izraz za težave z zobmi.
Obdobje od začetka zavarovanja, v katerem še niste upravičeni do izplačila zavarovalnine.
Quizoom

Kaj je zavarovalna polica?

Strokovni izraz za prostor, kjer zavarovalnica hrani podatke o zavarovancih.
Dokument, v katerem so predstavljena različna zavarovanja.
Dokument, ki dokazuje, da ste sklenili zavarovanje.
Quizoom

Koliko ste lahko stari, če želite skleniti zavarovanje Specialisti?

Manj kot 18 let.
Starost ni pomembna.
Več kot 18 let.
Loading…